Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 68
  • Hôm qua: 131
  • Tổng truy cập: 198449
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 05/10/2016

Ngày 05/10/2016, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Công bố thông tin về việc thay đổi: tăng thêm 02 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng; giảm 04 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, cụ thể như sau: