Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Trong ngày: 55
  • Hôm qua: 131
  • Tổng truy cập: 198436
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 20/12/2016

Ngày 20/12/2016, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt Công bố thông tin về việc tăng 01 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng với lý do: Ủy ban chứng khoán bổ sung, cụ thể như sau: