Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

 • Trụ sở chính

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Tiến - 0903.672.225

  namviet@aascn.com.vn
 • Cơ sở 2

  Chủ tịch hội đồng thành viên

  Nguyễn Thị Lan - 0913.911.529

  vanphong@aascn.com.vn

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 4
 • Trong ngày: 59
 • Hôm qua: 131
 • Tổng truy cập: 198440
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

 • http://mail.aascn.com.vn

Kiểm toán Báo cáo Tài chính

Kiểm toán:

- Kiểm toán các Báo cáo Tài chính

- Kiểm toán hoạt động các Dự án

- Kiểm toán Báo cáo Quyết toán công trình xây dựng cơ bản

- Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh

- Giám định tài liệu kế toán, tài chính

- Kiểm toán quyết toán tỷ lệ nội địa hóa