Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

 • Trụ sở chính

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Tiến - 0903.672.225

  namviet@aascn.com.vn
 • Cơ sở 2

  Chủ tịch hội đồng thành viên

  Nguyễn Thị Lan - 0913.911.529

  vanphong@aascn.com.vn

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 4
 • Trong ngày: 58
 • Hôm qua: 131
 • Tổng truy cập: 198439
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

 • http://mail.aascn.com.vn

Kế toán

- Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán - tài chính.

- Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy - tổ chức công tác kế toán

- Mở, ghi sổ kế toán và lập các Báo cáo Tài chính

- Lập hồ sơ đăng ký chế độ kế toán.