Hỗ trợ trực tuyến

 • Trụ sở chính

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Tiến - 0903.672.225

  namviet@aascn.com.vn
 • Cơ sở 2

  Chủ tịch hội đồng thành viên

  Nguyễn Thị Lan - 0913.911.529

  vanphong@aascn.com.vn

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 62
 • Hôm qua: 131
 • Tổng truy cập: 198443
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

 • http://mail.aascn.com.vn

Công bố thông tin

 1. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 10/10/2021 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 2. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (10/10/2021)
 3. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 31/12/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán
 4. UBCKNN chấp thuận tăng kiểm toán viên hành nghề tại AASCN kể từ ngày 01/01/2021 (kiểm toán viên Nguyễn Huy Hoàng)
 5. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021 (bổ sung ktv Nguyễn Hải Linh)
 6. Báo cáo minh bạch 2020.
 7. Quyết định ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (Bổ sung Ktv Nguyễn Huy Hoàng)
 8. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2021
 9. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2021
 10. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 13/10/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 11. Quyết định ngày 13/10/2020 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề (bổ sung ktv Nguyễn Hoàng Hồ Nam)
 12. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 31/08/2020 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 13. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Mai Văn Công (ngày 31/08/2020)
 14. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 03/02/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
 15. UBCKNN chấp thuận bổ sung KTV được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020 (bổ sung ktv Lê Bảo Ngọc)
 16. Báo cáo minh bạch 2019
 17. Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
 18. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2020
 19. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2020
 20. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với ktv Trần Thị Mai (ngày 25/09/2019)
 21. Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề: Chấm dứt HĐLĐ với các ktv Nguyễn Thị Kim Huệ & Lại Trùng Dương (Ngày 05/07/2019)
 22. Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2018
 23. Báo cáo minh bạch 2018
 24. UBCKNN chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kt cho ĐV có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2019
 25. Bộ Tài chính chấp thuận Kiểm toán Nam Việt được kiểm toán cho ĐV có lợi ích công chúng năm 2019
 26. Bộ Tài chính công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2018...
 27. Báo cáo minh bạch 2017
 28. UBCKNN chấp thuận Tổ chức Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề...năm 2018
 29. UBCK Nhà nước chấp thuận bổ sung danh sách kiểm toán viên hành nghề ...(ngày 18/10/2017)
 30. Quyết định ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề...
 31. Quyết định ngày 03/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề
 32. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2016, ngày 21/07/2017 về việc tăng 01 kiểm toán viên do đăng ký hành nghề mới
 33. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2016, ngày 31/05/2017 về việc giảm 01 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 34. Báo cáo minh bạch 2016
 35. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 20/12/2016 về việc tăng 01 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 36. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 18/11/2016 về việc bổ sung người đại diện pháp luật và thông báo ngày cấp đăng ký kinh doanh lần thứ 11
 37. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 15/11/2016 về việc tăng kiểm toán viên
 38. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 28/10/2016 về việc tăng kiểm toán viên
 39. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 05/10/2016 về việc tăng - giảm kiểm toán viên
 40. Báo cáo minh bạch 2015
 41. Biểu phí thẩm định giá
 42. Thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ và tăng số lượng KTV hành nghề
 43. Công bố báo cáo minh bạch năm 2014
 44. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
 45. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (CẤP LẦN ĐẦU)