Hỗ trợ trực tuyến

 • Trụ sở chính

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Tiến - 0903.672.225

  namviet@aascn.com.vn
 • Cơ sở 2

  Chủ tịch hội đồng thành viên

  Nguyễn Thị Lan - 0913.911.529

  vanphong@aascn.com.vn

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 28
 • Hôm qua: 54
 • Tổng truy cập: 117288
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

 • http://mail.aascn.com.vn
 • Nhân sự

Công bố thông tin

 1. Bộ Tài chính công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề năm 2018...
 2. Báo cáo minh bạch 2017
 3. UBCKNN chấp thuận Tổ chức Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề...năm 2018
 4. UBCK Nhà nước chấp thuận bổ sung danh sách kiểm toán viên hành nghề ...(ngày 18/10/2017)
 5. Quyết định ngày 16/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề...
 6. Quyết định ngày 03/10/2017 của Bộ Tài chính v/v bổ sung kiểm toán viên hành nghề
 7. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2016, ngày 21/07/2017 về việc tăng 01 kiểm toán viên do đăng ký hành nghề mới
 8. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2016, ngày 31/05/2017 về việc giảm 01 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 9. Báo cáo minh bạch 2016
 10. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 20/12/2016 về việc tăng 01 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 11. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 18/11/2016 về việc bổ sung người đại diện pháp luật và thông báo ngày cấp đăng ký kinh doanh lần thứ 11
 12. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 15/11/2016 về việc tăng kiểm toán viên
 13. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 28/10/2016 về việc tăng kiểm toán viên
 14. Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2015, ngày 05/10/2016 về việc tăng - giảm kiểm toán viên
 15. Báo cáo minh bạch 2015
 16. Biểu phí thẩm định giá
 17. Thông tin về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật; vốn điều lệ và tăng số lượng KTV hành nghề
 18. Công bố báo cáo minh bạch năm 2014
 19. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
 20. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (CẤP LẦN ĐẦU)