Dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

 • Trụ sở chính

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Minh Tiến - 0903.672.225

  namviet@aascn.com.vn
 • Cơ sở 2

  Chủ tịch hội đồng thành viên

  Nguyễn Thị Lan - 0913.911.529

  vanphong@aascn.com.vn

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 2
 • Trong ngày: 62
 • Hôm qua: 131
 • Tổng truy cập: 198443
 • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

 • http://mail.aascn.com.vn

Xác định giá trị doanh nghiệp, Tư vấn Cổ phần hóa

- Tư vấn xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để cổ phần hóa

- Tư vấn xác định và lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp

- Tư vấn đề xuất phương án xử lý lao động sau khi chuyển sang Công ty cổ phần

- Tư vấn xây dựng phương án kinh doanh sau khi chuyển sang Công ty cổ phần

- Tư vấn xây dựng điều lệ Công ty cổ phần

- Tư vấn tổ chức đại hội CNVC.

- Tư vấn các vấn đề sau khi có quyết định chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần

- Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông

- Tư vấn các công việc phải thực hện sau khi chuyển đổi doanh nghiệp: