Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 119
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289653
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

UBCKNN chấp thuận Tổ chức Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề...năm 2018

Ngày 20/11/2017 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBCK về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

Theo Quyết định nêu trên, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và các kiểm toán viên hành nghề theo danh sách đính kèm được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018. 

Quyết định có hiệu lực từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt trân trọng thông báo tới quý khách quyết định nêu trên: