Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 61
  • Hôm qua: 131
  • Tổng truy cập: 198442
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 03/02/2020

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 03/02/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng căn cứ theo công văn số: 701/UBCK-QLCB, ngày 03/02/2020 Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau: