Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 124
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289658
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 21/12/2020

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 21/12/2020 về việc tăng 03 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán:

   1. Bùi Duy Phương Thanh

   2. Trần Quang Sự

   3. Phạm Đức Bảo

Lý do: Thi đậu kỳ thi kiểm toán viên năm 2019.

Nội dung chi tiết như sau: