Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Trong ngày: 65
  • Hôm qua: 131
  • Tổng truy cập: 198446
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 31/08/2020

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 31/08/2020 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.