Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 117
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289651
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 10/10/2021

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 10/10/2021 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.

Nội dung cụ thể như sau: