Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Trong ngày: 68
  • Hôm qua: 118
  • Tổng truy cập: 300973
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 31/12/2020

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2020, ngày 31/12/2020 về việc tăng kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán căn cứ theo các thông báo của UBCKNN, cụ thể như sau: