Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Trong ngày: 172
  • Hôm qua: 363
  • Tổng truy cập: 264621
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.