Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 18
  • Hôm qua: 103
  • Tổng truy cập: 231684
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 05/05/2022 về việc giảm kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Nguyên nhân giảm do chấm dứt Hợp đồng lao động.