Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 120
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289654
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2021, ngày 22/07/2022

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2019, ngày 22/07/2022 về việc giảm 03 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán:

1. Bùi Thị Ngọc Lân

2. Nguyễn Thị Nguyên Nhung

3. Trần Thị Linh

Lý do: Giảm theo quyết định của Bộ Tài chính.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung Bảng cập nhật đến quý khách: