Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 124
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289658
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 01/03/2023

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 01/03/2023 về việc tăng ktv Phạm Đức Bảo hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Lý do: Đủ điều kiện và đã được UBCKNN chấp thuận.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung Bảng cập nhật đến quý khách: