Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Trong ngày: 161
  • Hôm qua: 162
  • Tổng truy cập: 294620
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 06/11/2023

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 06/11/2023 về việc giảm 04 kiểm toán viên Lê Hồng Đào, Lê Thị Như Ngọc, Bùi Ngọc Vương và Phạm Đức Bảo hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung Bảng cập nhật đến quý khách: