Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Trong ngày: 153
  • Hôm qua: 363
  • Tổng truy cập: 264602
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 18/03/2023

Bảng cập nhật Báo cáo minh bạch 2022, ngày 18/03/2023 về việc tăng 03 kiểm toán viên hành nghề kiểm toán:

1. Đỗ Thị Minh Duyên

2. Mai Thị Trinh

3. Đinh Hữu Anh Khoa

Lý do: Đậu kỳ thi kiểm toán viên.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung Bảng cập nhật đến quý khách: