Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Trong ngày: 46
  • Hôm qua: 65
  • Tổng truy cập: 138303
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn
  • Nhân sự

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN (CẤP LẦN ĐẦU)

Ngày 30/10/2013 Bộ Tài chính đã cấp giấy chứng nhận số 024/KDKT chứng nhận Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt  ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN theo quy định tại Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.