Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Trong ngày: 124
  • Hôm qua: 109
  • Tổng truy cập: 289658
  • Truy cập nhiều nhất: 1695

Liên kết qua hình ảnh:

  • http://mail.aascn.com.vn

Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (05/07/2019)

Ngày 05/07/2019, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt công bố thông báo số 08/2019/TB-AASCN về việc thay đổi kiểm toán viên hành nghề do thay đổi nhân sự công ty.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt trân trọng Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề đến cơ quan chức năng và quý khách hàng.

Các thay đổi cụ thể như sau:

Ghi chú: Kiểm toán viên Lại Trường Dương là kiểm toán viên được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng