Tin tức & sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 2
  • Trong ngày: 62
  • Hôm qua: 131
  • Tổng truy cập: 198443
  • Truy cập nhiều nhất: 314

Liên kết qua hình ảnh

  • http://mail.aascn.com.vn

Thông báo thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề (31/08/2020)

Ngày 31/08/2020, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã gửi thông báo đến Bộ Tài chính (Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán) về việc thay đổi kiểm toán viên hành nghề do thay đổi nhân sự công ty.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt trân trọng công bố nội dung chi tiết của các thông báo đến cơ quan chức năng và quý khách hàng: